แต้จิ๋ว ที่ซัวเถา

posted on 19 Dec 2005 11:00 by pipat2000

มาระลึกถึงบรรพบุรุษ และญาติที่เมืองจีนกันหน่อย ชาวแต้จิ๋วรุ่นคุณปู่ผม อพยพหนีภัยสงคราม และมาทำมาหากิน จากเมืองแต้จิ๋ว ในซัวเถา ด้วยตะกร้าอัน และสองมือ ทางเรือเมล์ จากที่นี่ ที่อยู่ทางตะวันตกของฮ่องกง 1 วัน ทางเรือสำราญ ปากแม่