แต้จิ๋ว ที่ซัวเถา

posted on 19 Dec 2005 11:00 by pipat2000

มาระลึกถึงบรรพบุรุษ และญาติที่เมืองจีนกันหน่อย ชาวแต้จิ๋วรุ่นคุณปู่ผม อพยพหนีภัยสงคราม และมาทำมาหากิน จากเมืองแต้จิ๋ว ในซัวเถา ด้วยตะกร้าอัน และสองมือ ทางเรือเมล์ จากที่นี่ ที่อยู่ทางตะวันตกของฮ่องกง 1 วัน ทางเรือสำราญ ปากแม่นํ้าใหญ่

ปู่ทางพ่อ ก๋งอยู่โผวเล้ง ปู่ทางแม่ ก๋งอยู่เก๊กเอี๊ยว ไปเดินหาจะเจอหมู่บ้านแซ่เดียวกัน

แม่ไปมา บอกว่า เจริญมาก ไฟสว่างไสวทั้งคืน และญาติกวนทั้งคืน อ่าๆๆๆ

มาค้นประวัติกันดีกว่า

แต้จิ๋ว Chao-Zhou หรือ Taechew หรือ Teow Chiew
กลุ่มจีนแต้จิ๋ว ภาษาจีนกลาง เรียก พวกเฉาโจว Chao-Zhou หรือ Chaozhou hua (เฉาโจวฮั่ว) (Taechew is Chaozhou hua)

 


จังหวัดที่พวกแต้จิ๋วรวมกันอยู่ คือ: ซัวเท้า (Swatow) หรือออกเสียง ซัวเถา (Shantou) หรือภาษาจีนกลาง:เมืองซ่านโถว Shantou หรือ เมืองซั่นโถว หรือซัวเถา ในมณฑลกว่างตง(กวางตุ้ง Guangdong ) ประเทศจีน

ภาพแสดงเมืองซานโถวในปัจจุบัน

จังหวัดที่พวกแต้จิ๋วรวมกันอยู่ คือ: ซัวเท้า (Swatow) หรือออกเสียง ซัวเถา (Shantou) หรือภาษาจีนกลาง:เมืองซ่านโถว Shantou หรือ เมืองซั่นโถว หรือซัวเถา ในมณฑลกว่างตง(กวางตุ้ง Guangdong ) ประเทศจีน
เป็นหนึ่งในหกเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน

อดีตเป็นเมืองริมฝั่งทะเลที่มีคลื่นลมมากตามชื่อเมืองที่หมายถึง เมืองคลื่นลมแรง สมัยโบราณค่อนข้างจะยากไร้กันดาร และมีจระเข้ชุกชุม


ปี ค.ศ.1860 อังกฤษได้ยึดเมืองซัวเถาเป็นเมืองท่าพาณิชย์

ปี ค.ศ.1986 ได้มี