แก้ไขด้วยตัวเอง

posted on 11 Jan 2009 16:58 by pipat2000

   หากแก้ไขอะไรๆให้เวลา ย้อนกลับมาได้คงดี อะไรๆที่ทุเรศ ดันทุรัง อีโก้เยอะของเรา คงดีขึ้น แต่...

อย่ากระนั้นเลย คนเราเกิดมาไม่ได้ดี ขาวไปเสียหมด อาหารที่ว่าสวยงามกินเข้าไป แล้วก็ถ่ายออกมาเป็นอาจม ไม่น่ามองเหมือนกันทุกคน  ความโสโครกโสมมม ชั่วช้า ถูกโลกกลืนกิน ด้วย นํ้าท่วม โรคระบาด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ พายุ เวลาก็จะคืนความเป็นธรรมชาติอันสวยสด ให้โลกเอง แม้ก่อนหน้า เลือดจะทาแผ่นดิน ก็เป็นไปตามวัฐจักรที่ ไม่อาจฝืน

  คอมมิวนิตส์ ช่วงนึง คนว่าเลว พอยึดแผ่นดินนองเลือดได้ ก็เขียนประวัติศาสตร์ที่บอกความดีงามของตัวเอง ขึ้นมาใหม่

 ดังนั้น อย่าไปแคเลย ปล่อยให้โลกมันเป็นไป ตามกฏแห่งการกระทำ มันก็จะคืนสมดุลได้เอง เหมือนเหยียบรอยเท้่าบนหาดทราย ซักเวลา คลื่นก็จะมาทำลายทุกสิ่ง แล้วหาดทรายก็ราบเรียบเหมือนเดิม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

Comment

Comment:

Tweet

เยี่ยมได้อีก

#1 By s.mile on 2009-01-24 17:49