ภายใต้การทำงาน เรามามัวคิดจะแก้ปัญหาไปวันๆ ตามปัญหาที่เกิด และหมักหมมไปวันๆไม่ได้

หากต้องแซงหน้าด้วยการคิดโปรเจ็คทำ และทำให้สำเร็จ เป็นสูตรสำเร็จแบบก๋วยเตี๋ยวในชามพร้อมปรุง

ถึงแม้ว่าก่อนที่จะทำงานโปรเจ็คได้สำเร็จให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ตามแบบ ส.ส.ผลาญงบเค๊าว่า ก่อนหน้านั้นจะต้องมีสิ่งๆหนึ่งที่ต้องมาก่อน คือรู้ว่าจะต้องทำอะไร วิชั่น คืออะไร ค่อยตามด้วยมิสชั่น หากแต่วิชั่นที่ว่า ไม่สามารถเกิดขึ้นแบบทั่วๆไปได้ จะมาจากการหยั่งรู้ คือ จืนตนาการ ผสานกับไอเดีย ส่วนมิสชั่น คือการนำไอเดียไปสู่การปฎิบัติเป็นรูปธรรม

 

 ถ้าเรามาคิดเรื่องการปฎิบัติเลย ลองแนวทางแบบญี่ปุ่นดูมะ ญี่ปุ่นเค๊าใช้สูตรนี้

PDCA

Plan การวางแผนงาน ในรูปตั้งโครงอะไรหลวม หาโมเดลวางแผนปัจจัยการใช้งาน ได้แก่

เงินทุน คนงาน เวลา การแมนเนจ ช่องทาง เทคโนโลยี่ เครื่องจักร เป้าหมาย ทางถอยหนี เครื่องมือชี้วัด ข่ายการควบคุม การสั่งการ ประเมินศักยภาพ อุปสรรค จุดเเข็ง จุดอ่อน ทีมเวิร์ค ไปสู่การร่างแผนงาน

แผนย่อย และแผนหลักสอดคล้องกัน

 Do การปฎิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด จะมีส่วนอำนวยการ ส่วนติดตามผล ส่วนปฎิบัติ มีการลงโทษ การให้รางวัล การทำโมเดลนำร่อง การประชาสัมพันธ์ การแก้ปัญหาหน้างาน

Check ตรวจสอบการปฎิบัติ ที่โยงกับแผนงานหลัก ขาดเเคลนอะไร อะไรมากไป มีอุปสรรคมากไหม แก้ไขอย่างไร ต้องปรับตรงไหน

Action  นำต้นแบบ ไปสูการปูพรม ที่เท่า และทั่ว ในแผนปฎิบัติหลัก แก้ข้อผิดพลาดต่างๆให้น้อยที่สุด

 เมื่อทำได้วงล้อก็เริ่มหมุนไปสู่ การวางแผนต่างๆต่อไป เพื่อสนองต่อ Vision  โดยผลิตโปรเจ็คต่างๆออกมาต่อไป ซึ่งโปรเจ็คต่างๆล้วนสามารถขับเคลื่อนโดยตัวเอง ไม่เวิร์ค เปลี่ยนทิศทางก็จบไปทำได้ก็จะเป็นส่วนนึงของการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

 

อย่าให้ความสำคัญในเรื่อง

-กลยุทธ์ Strategy -พันธมิตร -distributor/supplier chain/dealer -การตอบโต้ -การแข่งขัน ให้มากกว่าเนื้อแท้ของภารกิจ

ที่เน้นการวางทิศทาง วางโครงสร้าง และขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ด้วยการ คิด สั่งการ ทำ ตรวจสอบ แก้ไข และวนไปสู่การคิดใหม่ เป็นลูปที่ก้าวไปข้างหน้า

Comment

Comment:

Tweet